ÖRNEK PROJE TASLAĞI

 

Proje Adı : Sistem Tasarımı ve Ürün İyileştirme Uygulaması

Proje Tanıtımı :

Mevcut üründe gözlenen problemler veya yeni ürün geliştirmek için yapılacak Ar-Ge faaliyetleri ve bunların işletmeye ve ürünlerine sağlayacağı katma değer kısaca açıklanmalı.

 

 

 1. Projenin başlatılma gerekçeleri

Projenin başlatılmasındaki nedenler (mevcut bir ürünün iyileştirilmesi veya yeni bir ürünteknik geliştirilmesinin gerekçeleri vb.) sıralanmalıdır

 1. Projenin amacı

Projede amaçlanan hedefler açık olarak yazılmalıdır

 1. Proje çıktıları ve başarı ölçütleri

Projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktılar maddeler halinde verilebilir. Hangi durumda proje başarıya ulaşmış sayılacaktır ve başarı kriterleri nelerdir, sayılmalıdır 

 1. Proje Ar-Ge faaliyetlerinde uygulanacak yöntem, teknik ve kullanılacak araçlar

Projenin yürütülmesi aşamasında ne tür teknik ve yöntemlerin kullanılması düşünülmektedir. İnsan kaynakları ve  iş paketleri nasıl organize edileceği genel olarak verilmeli ve planlanan aşamalar sıralanmalıdır.

 1. Projede yeralan Ar-Ge aşamaları

Önerilen projede aşağıda sunulan  aşamalardan  mevcut olanlar açıklanmalıdır 

 1. Kavram Geliştirme : Mevcut ürün veya yeni geliştirilecek ürün  iyileştirmesi bir proje kavramı olarak verilebilir.
 2. Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü : Geliştirilen projenin  teknik ve ekonomik yapılabilirliği tartışılmalıdır.
 3. Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuvar Çalışmaları: Tasarım aşamasına geçiş süreci içerisinde özellikle kullanılacak olan algoritma ve yöntemlerin  belirlenmesi ve uygulanacak testler sıralanabilir
 4. Tasarım : Algoritma ve yöntemler belirlendikten sonra proje sürecinde yaşanan problemlerin çözümü ve elde edilen entegre sistemin test problemleri ile nasıl test edileceği açıklanabilir.
 5. Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları : Tasarlanmış olan sistemin test sonuçlarından sonra geliştirilmesi ve gerçek problemler ile test çalışmalarının nasıl gerçekleştirileceği açıklanabilir.
 6. Prototip Üretimi : Son ürün olarak bir prototipin geliştirilmesi gerçekleştirilecektir.

·  YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ

 

 
Sunulan proje çıktılarının firma ve firma ürünlerinin ekonomik ve rekabetçi yönlerine sağlaması beklenen katkılar sıralanabilir.  Bu katkılar sonrasında ne tür yaygın etkiler bekleniyor açıklanabilir.  Risk oluşturan unsurlar belirlenebilir.

 

Projenin hangi aşamaları, hangi öngörülen süreler içerisinde katedeceği bir iş akış şeması ile belirlenmelidir. Aşağıda örnek bir iş akış diyagramı verilmiştir. 

İŞ AKIŞ ŞEMASI

 

İşin Tanımı

2008

2009

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

O

Ş

M

N

M

H

1. Literatür Taraması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Altbirim Tasarımları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Teorik olarak Analizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Simulasyon Test ve Doğrulama

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !